Jokaiseen reittiin sinun tulisi löytää erilainen tekotapa - kuvataiteen väline. Mieti tarkkaan millaisien tekotavan kullekin reitille valitset. Impressionistiseen työhön ei ehkä kannata tekotavaksi valita kollaasia kun taas kubistiseen työhön se sopisi oikein hyvin. Kun siis tutkit taidesuuntia, tarkkaile myös tekotapaa ja päätä sitten miten teet kuvasi.

Koska kurssin kuvista tulee sarja, on viidestä työstä löydyttävä jotakin yhteista ja toisaalta on niissä oltava aina jotakin uutta, jotta ne sarjassa puolustaisivat omaa paikkaansa. Kiinnitä huomiota myös kuvien kokoon ja suuntaan (vaaka vai pysty) sekä mahdolliseen kehystykseen sarjan yhtenäisyyttä ajatellen.

Takaisin reitille